Minggu, 17 April 2011

Nilai-nilai yang terkandung dalam unsur sastra


·        Nilai kesenangan ialah Suatu unsur di dalam sebuah kehidupan yang di dengar oleh orang banyak dan memberikan sebuah perasaan bahagia atau lucu kepada yang merasakan, baik melalui membaca,mendengar,dan merasakan sendiri.


·        Memberikan informasi ialah Suatu unsur di dalam sebuah kehidupan yang mana orang-orang yang ingin mengetahui sesuatu tentang apapun dan ia ingin mendapatkannya baik dalam membaca,mendengar,dan merasakan sendiri.

·        Warisan cultural ialah Sebuah unsur yang di dalamnya ada sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan suatu daerah yang di turunkan turun temurun oleh orang tua atau nenek moyang mereka, yang bermaksud untuk meindungi daerah tersebut. dengan cara mengisahkan sesuatu tentang daerah tersebut biasanya unsur yang terkandung dalam warisan cultural adalah sesuatu yang berkaitan dengan kerohanian.

·        Keseimbangan wawasan ialah Adanya unsur -unsur  nilai yang di terima dari sebuah satra yang di dengarkan atau membacanya sendiri .

Sumber : http://broken-nose.blogspot.com/2011/03/penjelasan-tentang-4-unsur-sastra.html

0 komentar:

Posting Komentar

Template by:

Free Blog Templates